Szállítás

Fontos tudnivalók:

A megrendelt termékeket cégünk minden esetben házhoz szállítja. A szállítás megfelelő védelmet biztosító csomagolásban történik.

Átvételkor kérjük, ellenőrizze a termék csomagolásának sértetlenségét.

Szállítási sérülés miatt utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Szállítási díjainkról itt olvashat: Kattintson ide!

A házhoz szállítás azt jelenti, hogy a kézbesítő cég vagy kollégánk a megrendelt terméket a megadott címre szállítja, és ott átadja a megrendelőnek, vagy megbízottjának.

A szállítási díjban nincs benne a termékek emeletre történő feljuttatása és összeszerelése.

Amennyiben a megrendelt termékeket kézbesítéskor nem veszi át, a megrendelő viseli az áru

visszaszolgáltatásával és szállításával kapcsolatban felmerült költségeket.

 

A szerződéskötés feltételei:

Technikai lépések a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez

1) Rendelés:

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.
A termék képe mellett meg tudja adni a kívánt mennyiséget ezt követően a „Kosárba” gombra kell kattintani.
Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni a fent leírtak szerint kell eljárnia.
Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék mennyiségét.
Ezt úgy tudja megtenni, hogy a „Kosár megtekintése” feliratra kattint.
A darabszám átírását követően a „Módosít” gombra kell kattintani.
Törölheti is az adott terméket a kosarából, a „Töröl” gombra kattintva.

Ha kosarának tartalmát meg szeretné rendelni, akkor azt megteheti a „Tovább” gomb megnyomásával.
Ezek után Szállítási/fizetési mód kiválasztása, valamint a rendeléshez szükséges megjegyzéseinek leírása szükséges.
A megjegyzés rovatba tudja az Ön által választott színt megadni. Ezt követően a „Rendelés elküldése” gombra kell kattintani.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a „Rendelés elküldése” gomb megnyomása a kereskedő javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Megrendelését figyelemmel kísérheti a Rendeléskövetés oldalon.

Az e-mailben történő rendelések írásban kötött szerződésnek minősülnek.
A www.butorotthon.hu webáruházban leadott megrendelés ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül,
iktatásra nem kerül, de az elektronikus mentés és nyilvántartás megtörténik.
Írott formában a kötelező számlaadás formájában kerül rögzítésre.
A szerződés nyelve a magyar és rá a magyar jog az irányadó.

2) Visszaigazolás:

A megrendelés elküldését követően egy automatikus visszaigazolást kap e-mailben, amely tartalmazza
a megrendelt termék vagy termékek pontos nevét, árát, a megrendelő adatait, a számlázási és szállítási címet.
Amennyiben a visszaigazolás hibás adatot tartalmaz, azt a megrendelőnek 24 órán belül jeleznie kell,
hogy a kiszállítást megelőzően legyen mód a korrekcióra. Sajnos az automatikus visszaigazolásban nem szerepel a szállítási díj.
A szállítási díj minden esetben megegyezik a „Szállítási feltételek” menüben található táblázatban közölt adatokkal.

Megrendelése elküldése után 48 órán belül e-mailben egyeztetni fogjuk, hogy rendelése alapján a táblázat szerint mekkora szállítási költséggel kell számoljon.
Ha ez nem történik meg, a rendelés automatikusan tárgytalanná válik.
A rendelés előtt a „Szállítási feltételek” menü pont alatt tud tájékozódni a szállítási díjról.

A termékek információs oldalán az alábbi feliratokkal találkozhat:
Raktáron: A termék átadása a futárszolgálat részére a megrendeléstől számított 2 napon belül megtörténik.

Információkról az info@butorotthon.hu e-mail címen tud érdeklődni.
Ekkor munkatársunk ellenőrzi az adott termék elérhetőségét a forgalmazónál és tájékoztatja Önt a részletekkel kapcsolatosan.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megrendelt termék átfutási ideje változhat, a gyártóegységek, illetve a beszállítók terheltségének függvényében.

3) Adatmódosítás:

Webáruházba való belépést követően lehetőség van az adatbeviteli hibák javítására.
A „saját adataim” feliratra kattintva megjelennek a már előzőleg rögzített adatok. Itt átírhatóak az adatok.
Ezt követően a „Regisztrációs adatok módosítása” feliratra kell kattintani.
Kérjük, ellenőrizze az adatokat, és a megrendelt termék paramétereit, mennyiségét, vételárát!
Amennyiben tévedésből vagy téves tartalommal küldi el megrendelését, avagy szándékától
eltérőt tapasztal, kérjük azonnal jelezze e-mailben az info@butorotthon.hu címre.

Amennyiben a kereskedő visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a vevő részére,
úgy a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.

Az elállás joga:

A fogyasztók által a kereskedőkkel kötött szerződések kapcsán a fogyasztók jogairól,
valamint más rendeletek módosításáról és kiegészítéséről szóló 34/2014. számú Sürgősségi Kormányrendelet értelmében:

Az elállási időszak lejárta előtt, 14 napig attól a naptól számítva, amikortól a termék ténylegesen is a tulajdonába került, a Fogyasztónak jogában áll elállni jelen szerződéstől anélkül, hogy kötelezve volna rá, hogy megindokolja elállási döntését, illetve anélkül, hogy más költségeket is viselnie kellene mint a 34/2014. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 13. cikke (3) bekezdésében és a 14. cikkben leírtak. A visszaküldési költségeket a Fogyasztó viseli.


A visszaküldött termék ugyanolyan állapotban kell legyen mint amilyen állapotban kiszállításra került
(eredeti csomagolásban, minden kellékkel és dokumentummal együtt, ép címkékkel).

Nem fogadhatóak vissza olyan termékek, amelyek fizikailag módosultak, ütés-, csorbítási vagy karcolási nyomokat viselnek magukon,
ütést szenvedtek, nyomai vannak a túlzott használatnak és/vagy nem engedélyezett beavatkozásoknak.

Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt a Bútorotthon Kft. nem teljesít.
Elállás esetén cégünk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
Az Eladó visszafizeti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget legfeljebb 14 (tizennégy) nappal attól a dátumtól számítva,
amikor a Fogyasztó tájékoztatta a Butorotthon Kft.-t az elállási döntéséről.
A Bútorotthon Kft. elhalaszthatja a termék árának visszafizetését mindaddig, amíg visszakapja az eladott terméket,
vagy amíg a birtokába kerül egy bizonyíték, amely szerint a terméket már visszaküldték, kivételt képeznek azok az esetek,
amikor a Bútorotthon Kft. maga ajánlotta fel, hogy visszaszállítja a terméket (a legutóbbi időpontot kell figyelembe venni).

A szerződéstől való elállási jog alól kivételt képeznek az alábbiak:

A szolgáltatási szerződések esetén a szolgáltatás teljes befejezte után, amennyiben a szolgáltatás a Vevő előzetes kifejezett engedélyével kezdődött el, és miután a Vevő visszaigazolta, hogy tudomásul vette, hogy az Eladó által teljesített szolgáltatás esetén el fogja veszíteni az elállási jogát.
Olyan Javak szállítása esetén, melyeket a Vevő által előírt specifikációk szerint állítottak elő vagy nyilvánvalóan személyre szabottak.
A jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Az elállási jog gyakorlása

A fogyasztó a Bútorotthon Kft.-t a szerződéstől való elállásról e-mailben az info@butorotthon.hu címen
vagy telefonon a +36-30-224-0948 mobilszámon tájékoztathatja.

Panaszkezelés

A Bútorotthon Kft. elkötelezett amellett, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza lenne a vásárlási szerződéssel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban,
úgy azt a „Kapcsolat” menüpont alatt található info@butorotthon.hu e-mail címre küldheti, vagy jelezheti a +36-30-224-09-48 telefonszámon.
Panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgáljuk, és írásban tájékoztatjuk a megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.
A termék átvételét követően annak minőségére vonatkozó panasz eljuttatása és kezelése a fentiekben leírt módon történik, a kivizsgálás érdekében a Butorotthon KFT a termék visszajuttatását kérheti a megrendelőtől, a panasz jellegének megfelelő vizsgálatok elvégzéséhez.
Jogos minőségi kifogás esetén, amennyiben a hiba oka nem a termék átadása után keletkezett,
a Bútorotthon Kft. a terméket térítésmentesen kicseréli vagy a megrendelő kérésére a vételárat visszafizeti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a fővárosi, vagy a fogyasztóhoz legközelebb eső megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jenei Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

A vásárlási szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Szavatosság

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Bútorotthon Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen
vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele,
ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Butorotthon Kft. nyújtotta.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani,
hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig,
ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.
E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
A hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés/151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, valamint az annak módosításáról szóló
97/2014. (III.25.) Korm. rendelet alapján a Butorotthon Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, valamint az annak módosításáról szóló 97/2014. (III.25.)
Korm. rendelet alapján a forgalmazott termékre a Bútorotthon Kft. 12 hónap jótállást vállal.
A jótállás nem érinti a fogyasztó egyéb törvényből eredő jogait.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,
illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához.
Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk,
melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Adattovábbítás

Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat a szállítást kezelő személy részére továbbítani.

Az adattovábbítás célja: A szállítás lebonyolítása
A továbbított adatok köre szállítás esetén: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, tranzakciós összeg

Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk szállítás esetén:
Cégnév: Kova Trans Kft.
Cégjegyzék szám:13-09-098296
Adószám: 13240392-2-13
Székhely: 2220 Vecsés, Róder Imre utca 22.
Bankszámlaszám: 10918001-00000026-55790008 Unicredit.
Telephely: 2040 Budaörs, Vasút út 9.

Árak

Az áruházban feltüntetett árak érvényes bruttó fogyasztói árak, melyek az áfát tartalmazzák.
Visszaigazolást követően a rendelés fizetendő végösszege nem változik.
A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat azonban, hogy áruházunkban technikai hiba miatt
a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár jelenik meg. Ilyen esetben az áru elküldése előtt egyeztetés végett e-mailben megkeressük Önt.
Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek, és az ebből eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.